Detta har tagit tid !

Bror Danielsson fina Escort o min Audi Hydroscand Karlstad

Hydrocsand
Karlstad stöttar mig me alla slangar , stor tacksamhet till er !0

Hobbyn som tar tid !

Solskydd orginal Matter

Renoverar bakvagnen

Fabriksbil grejer

Mot våren !